Bestuur Stichting Gelijke Kansen Kenia

Bestuur Gelijke Kansen

De Kenia Stichting Gelijke Kansen is een initiatief van particulieren, die iets willen doen, hoe kleinschalig het ook is voor kinderen in Kenia die geen toekomst hebben. De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis. Ons stichtingsbestuur bestaat uit:

Anne-Marie Nieuwenhuizenvoorzitter
Joren Nieuwenhuizensecretaris en vice-voorzitter
Gulden Karabacakpenningmeester
Vacant2e penningmeester
Yvonne van Haastrechtredactie nieuwsbrief en beheren actie agenda
Elly van Maurikredactie nieuwsbrief en beheren actie agenda
Daniel Stolkbestuurslid

Daniel Stolk zorgt voor de liaison tussen Nederland en de projecten in Kenia. Chris Mshamba is onze coördinator ter plaatse die namens de stichting de aankopen doet. Voorts zorgt hij voor de distributies en maandelijkse financiële rapportages. Chris Mshamba, afkomstig uit Mombasa is zelf in een kindertehuis opgegroeid en kent als geen ander de problematiek en de lokale omstandigheden.

'Het bestuur bestaat uit leden van verschillende leeftijden, geslacht, geloofsovertuiging en werkervaring. Zowel theoretische als praktische kennis en interesse zijn binnen dit bestuur te vinden en de verbondenheid (en daarmee ook afhankelijkheid) met de donateurs is groot. In Kenia zijn lokaal zeer betrokken bestuursleden die zich al langere tijd voor beide projecten inzetten.'

Het beheer van de website en de opmaak van de nieuwsbrief wordt gedaan door Ilona Burgers van Createkst en Lisanne Burgers vertaalt de nieuwsbrief naar Engels. Drukwerk wordt verzorgd door Publipush.

’Met een volle maag kun je kennis opnemen en
onderwijs is de brug naar een beter leven buiten de sloppenwijken’

Help mee, want elke euro komt ten goede aan de kinderen.
Doneren

Onze sponsoren

ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Jera Logistics ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Ga naar de website