Directe hulp

Wij doen er alles aan om giften om te zetten naar directe hulp voor de kinderen, in de vorm van:

 • voedsel
 • drinkwater / waterpomp
 • sanitaire voorzieningen / gebouwen / meubelen / bedden / materialen
 • boeken / lesmateriaal
 • studie en examens

Wilt u iets schenken/doen?

Kom met ons in contact, wij kunnen u helpen uw ideeën om te zetten naar echte hulp. Stuur een email naar info@gelijkekansen.org. Iedere hulp die wij krijgen, stellen wij enorm op prijs. Vanwege de hoge transportkosten is het vrijwel onmogelijk om goederen naar Kenia te laten verschepen.


Schenkingen

Omdat de stichting een initiatief is van particulieren, vragen wij hulp in welke vorm dan ook. Het mag door donaties zijn maar ook door eigen ontwikkelde acties. Denk daarbij aan een markt voor de kinderen of bijvoorbeeld sponsorloop. Graag ondersteunen wij deze acties met foldermateriaal, foto's en film over de kinderen in Nairobi en Mombassa.

Jubilea/Festiviteiten

De geschonken gelden bij bijvoorbeeld jubilea, bedrijfsopening of goede doelen markten, kunt u overmaken op

IBAN Nr. : NL96RABO0103484620
BIC : RABONL2U
T.n.v. Kenia Stichting Gelijke Kansen
Graag onder vermelding van welke gelegenheid.

Wij stellen elke hulp bijzonder op prijs.

Open de brochure door erop te klikken

open folder
Klik op de rechter muistoets, afbeelding opslaan.


Privacy Reglement (AVG)

Dit doen wij om uw privacy te waarborgen:

Vastleggen van uw gegevens

 • We gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN en emailadres voor het goed kunnen vastleggen van uw donateurschap.
 • Uw gegevens worden ingevoerd in onze financiële administratie en bewaren wij volgens de wettelijke termijn.
 • Alleen het bestuur van Gelijke Kansen zoals vastgelegd bij de KvK heeft toegang tot deze beveiligde administratie.
 • Uw adresgegevens worden gebruikt, indien u verzocht heeft ons een nieuwsbrief per post te versturen.
 • Wij gebruiken uw emailadres om u op de hoogte te houden van de activiteiten van stichting Gelijke Kansen. Dit gebeurt tweemaal per jaar.
 • Wij vermelden uw naam bij een donatie in onze nieuwsbrief, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw gegevens, stuur hiervoor een email naar info@gelijkekansen.org

Beeldmateriaal

 • Wij kunnen gebruik maken van beeldmateriaal in onze nieuwsbrief bij aanmelding van een donatie als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website.
 • Beeldmateriaal vanuit Kenia is met toestemming van de betrokkenen verwerkt in onze nieuwsbrief en albums op internet.

Datalek en Klachten

 • Wanneer er onverhoopt een datalek ontstaat, stellen wij u daar van zo snel mogelijk in kennis of meld het aan ons als u denkt dat uw gegevens zijn gelekt via Stichting Gelijke Kansen Kenia.
 • Heeft u een klacht, meld deze dan eerst bij ons info@gelijkekansen.org. Lossen wij uw probleem niet naar tevredenheid op dan kunt u een klacht indien bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

’Met een volle maag kun je kennis opnemen en
onderwijs is de brug naar een beter leven buiten de sloppenwijken’

Help mee, want elke euro komt ten goede aan de kinderen.
Doneren

Onze sponsoren

ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Jera Logistics ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website ga naar de website Ga naar de website