Donateurs

Wij zijn ANBI geregistreerd Wij zijn afhankelijk van giften en donaties om de kinderen in Kenia een betere toekomst te geven.

Alles komt ten goede aan de kinderen

Wij als stichting werken alleen met vrijwilligers zonder onkostenvergoeding. De nieuwsbrief opmaak en website worden gesponsord. U kunt er dus van op aan, dat wat u geeft ook bij de kinderen terecht komt!

U blijft op de hoogte

U wordt op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief, deze ontvangt u 2x per jaar + het jaarverslag. Indien u wenst kunt u ook het complete jaarboek ontvangen (tegen verzendkosten) waarin ook de kwartaalrapportages en bonnen zijn opgenomen.

Aftrek van de belasting

Omdat we ANBI geregistreerd zijn kunt u uw giften aan onze stichting aftrekken van de belasting. Bovendien publiceren wij onze uitgaven en inkosten nauwgezet op deze website. Zie ANBI.

Wilt u donateur worden, vul hier het donateursformulier in.

Ik word donateur

Ik geef toestemming* aan Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia om tot wederopzegging het volgende bedrag automatisch van mijn rekening te laten afschrijven:
Bedrag* € Afschrijving* per:
Ik wil graag op de hoogte worden gehouden
* verplicht in te vullen

Privacy Reglement (AVG)

Dit doen wij om uw privacy te waarborgen:

Vastleggen van uw gegevens

 • We gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN en emailadres voor het goed kunnen vastleggen van uw donateurschap.
 • Uw gegevens worden ingevoerd in onze financiële administratie en bewaren wij volgens de wettelijke termijn.
 • Alleen het bestuur van Gelijke Kansen zoals vastgelegd bij de KvK heeft toegang tot deze beveiligde administratie.
 • Uw adresgegevens worden gebruikt, indien u verzocht heeft ons een nieuwsbrief per post te versturen.
 • Wij gebruiken uw emailadres om u op de hoogte te houden van de activiteiten van stichting Gelijke Kansen. Dit gebeurt tweemaal per jaar.
 • Wij vermelden uw naam bij een donatie in onze nieuwsbrief, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw gegevens, stuur hiervoor een email naar info@gelijkekansen.org

Beeldmateriaal

 • Wij kunnen gebruik maken van beeldmateriaal in onze nieuwsbrief bij aanmelding van een donatie als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website.
 • Beeldmateriaal vanuit Kenia is met toestemming van de betrokkenen verwerkt in onze nieuwsbrief en albums op internet.

Datalek en Klachten

 • Wanneer er onverhoopt een datalek ontstaat, stellen wij u daar van zo snel mogelijk in kennis of meld het aan ons als u denkt dat uw gegevens zijn gelekt via Stichting Gelijke Kansen Kenia.
 • Heeft u een klacht, meld deze dan eerst bij ons info@gelijkekansen.org. Lossen wij uw probleem niet naar tevredenheid op dan kunt u een klacht indien bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl