Sponsors

Wij zijn ANBI geregistreerd Wij zijn afhankelijk van giften en donaties om de kinderen in Kenia een betere toekomst te geven. In de afgelopen jaren konden wij gelukkig een beroep doen op bedrijven, instellingen, kerken en scholen die ons op allerlei manieren hebben geholpen of nog steeds helpen.

Projecten

Veelal zijn bedrijfsmatige donaties gerelateerd aan projecten. Voorbeelden:

  • In 2016 heeft de Diaconie Ptrotestantse Gemeente Uitwijk het eindejaars educatieve uitje van St. Dorcas en Child Support gefinancieerd en het eindejaars extraatje voor de leerkrachten.
  • Dankzij de extra giften van Cargo Company, Capelse Transport Onderneming en Kwaliteit Gasmeting Nederland in 2017 zijn wij in staat geweest de voedselbijdragen te continueren.
  • Bij Stichting Mundo Crastino Meliori werd in 2017 de projectaanvraag voor schoolboeken, instructiemateriaal voor docenten, schrijfmateriaal, schoolborden en schoolmeubilair toegewezen.
  • Bij het Dirk Bos Fonds is eind 2017 de projectaanvraag voor (bij)scholing van 3 leerkrachten goedgekeurd.

Wilt u ook op een projectmatige manier met ons samenwerken, neem dan contact met ons op.

Periodieke steun

Ook mogelijk is dat uw medewerkers een klein bedrag per maand opzij leggen, zodat onze kinderen in Kenia kunnen eten of onderwijs kunnen volgen.

Eenmalige donatie

Houdt u een personeelsfeest of een receptie, denk dan ook eens aan onze stichting voor een eenmalige donatie. U kunt met ons contact opnemen voor promotioneel materiaal.

In goederen of diensten

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenPublipush verzorgt al het drukwerk kostenloos voor ons. Createkst regelt de websites en de opmaak van de nieuwsbrieven. Lisanne Burgers vertaalt de website en nieuwsbrieven in het Engels. Denkt u met uw diensten een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Stichting? Heeft u connecties in Kenia waarmee we meer kunnen bewerkstelligen? Wij bieden u als tegenprestatie uw bijdrage in de nieuwsbrief, uw logo in elke nieuwsbrief en op de website.

Op de hoogte

U wordt op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief, deze ontvangt u 2x per jaar + het jaarverslag. Indien u wenst kunt u het complete jaarboek (tegen verzendkosten) ontvangen waarin de kwartaalrapportages en bonnen zijn opgenomen.

Aftrek van de belasting

Omdat we ANBI geregistreerd zijn kunt u uw giften aan onze stichting aftrekken van de belasting. Bovendien publiceren wij onze uitgaven en inkosten nauwgezet op deze website. Zie ANBI.

Wilt u sponsor worden, vul hier het sponsorformulier in.

Ik word sponsor

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden
* verplicht in te vullen